10th International Animal Science Conference

Kurullar

KONGRE DÜZENLEME KURULU

Prof.Dr. Mesut TÜRKOĞLU

Zootekni Federasyonu Başkanı

Dr. İsmail MERT

Zootekni Federasyonu Başkan Yardımcısı

Prof.Dr. Zafer ULUTAŞ (Kongre Başkanı)

Zootekni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi

Prof.Dr. Ahmet ŞAHİN

Zootekni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi

Prof.Dr. M. İhsan SOYSAL

Zootekni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi

Dr.Öğr. Üyesi Cengiz ERKAN

Zootekni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi

Zir.Yük. Müh. Bilsay KANCI

Zootekni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi

Prof.Dr. Gürsel DELLAL

Ankara Üniversitesi

Prof.Dr. Hasan Hüseyin ATAR

Ankara Üniversitesi

Prof.Dr. Hasan Rüştü KUTLU

Çukurova Üniversitesi

Prof.Dr. Yusuf KONCA

Erciyes Üniversitesi

Doç.Dr. Mehmet Ulaş ÇINAR

Erciyes Üniversitesi

Dr.Öğr.Üyesi Hasan ÇELİKYÜREK

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Dr.Öğr.Üyesi Rahşan Fatma AKGÜL

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Dr. Gökalp AYDIN

Türkiye Yem Katkıları Üreticileri, İthalatçıları ve Dağıtıcıları Derneği

Dr. İ.Hakkı ERDOĞDU

Türkiye Yem Sanayicileri Birliği

Dr. Onur ŞAHİN

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği

Dr. Sait KOCA

BESD-BIR

Dr. Serdar KAMANLI

Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü

KONGRE SEKRETERYASI

Doç.Dr. Arda YILDIRIM

zooteknikongresi@gmail.com

Doç.Dr. Aziz ŞAHİN

Doç.Dr. Mehmet Ulaş ÇINAR

Dr.Öğr.Üyesi Hasan ÇELİKYÜREK

Araş.Gör. Ahmet UÇAR

KONGRE BİLİM KURULU

Prof.Dr. Abdullah CAN

Harran Üniversitesi

Prof.Dr. Adem KAMALAK

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Prof.Dr. Ahmet GÜLER

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof.Dr. Ahmet ŞEKEROĞLU

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Prof.Dr. Alper ÖNENÇ

Namık Kemal Üniversitesi

Prof.Dr. Alpönder YILDIZ

Selçuk Üniversitesi

Prof.Dr. Atakan KOÇ

Adnan Menderes Üniversitesi

Prof.Dr. Aydan YILMAZ

Ankara Üniversitesi

Prof.Dr. Bahri BAYRAM

Gümüşhane Üniversitesi

Prof.Dr. Banu YÜCEL

Ege Üniversitesi

Prof.Dr. Cengiz ELMACI

Uludağ Üniversitesi

Prof.Dr. Emin ÖZKÖSE

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Prof.Dr. Ergun DEMİR

Balıkesir Üniversitesi

Prof.Dr. Eser Kemal GÜRCAN

Namık Kemal Üniversitesi

Prof.Dr. Ethem AKYOL

Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi

Prof.Dr. Fatin CEDDEN

Ankara Üniversitesi

Prof.Dr. Fehmi GÜREL

Akdeniz Üniversitesi

Prof.Dr. Feyzi UĞUR

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Prof.Dr. Figen KIRKPINAR

Ege Üniversitesi

Prof.Dr. Galip BAKIR

Siirt Üniversitesi

Prof.Dr. Güray ERENER

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof.Dr. Hasan Ersin ŞAMLI

Namık Kemal Üniversitesi

Prof.Dr. Hayrettin OKUT

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Prof.Dr. İbrahim AK

Uludağ Üniversitesi

Prof.Dr. İbrahim CEMAL

Adnan Menderes Üniversitesi

Prof.Dr. İbrahim TAPKI

Mustafa Kemal Üniversitesi

Prof.Dr. İsmail KESKİN

Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Khalid JAVED

University of Veterinary & Animal Sciences,  Pakistan

Prof.Dr. Ladine ÇELİK

Çukurova Üniversitesi

Prof.Dr. Mahmut KESKİN

Mustafa Kemal Üniversitesi

Prof.Dr. Mehmet ERTUĞRUL

Ankara Üniversitesi

Prof.Dr. Mehmet KOYUNCU

Uludağ Üniversitesi

Prof.Dr. Mehmet KURAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof.Dr. Mete KARACAOĞLU

Adnan Menderes Üniversitesi

Prof.Dr. Metin ÇABUK

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Prof.Dr. Metin YILDIRIM

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Prof. Dr. Muhammad Ovais OMER

University of Veterinary & Animal Sciences, Pakistan

Prof.Dr. Muhlis MACİT

Atatürk Üniversitesi

Prof.Dr. Musa SARICA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof.Dr. Mürsel ÖZDOĞAN

Adnan Menderes Üniversitesi

Prof.Dr. Naci TÜZEMEN

Kastamonu Üniversitesi

Prof.Dr. Nazan KOLUMAN

Çukurova Üniversitesi

Prof.Dr. Nedim KOŞUM

Ege Üniversitesi

Prof.Dr. Nuh OCAK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof.Dr. Nurinisa ESENBUĞA

Atatürk Üniversitesi

Prof.Dr. Okan ELİBOL

Ankara Üniversitesi

Prof.Dr. Orhan KARACA

Adnan Menderes Üniversitesi

Prof.Dr. Osman TORUN

Çukurova Üniversitesi

Prof.Dr. Ömer AKBULUT

Atatürk Üniversitesi

Prof.Dr. Ömer CAMCI

Mustafa Kemal Üniversitesi

Prof.Dr. Saim BOZTEPE

Selçuk Üniversitesi

Prof.Dr. Sezai ALKAN

Ordu Üniversitesi

Prof.Dr. Savaş ATASEVER

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof.Dr. Şenol AKIN

Bozok Üniversitesi

Prof.Dr. Talat Naseer PASHA

University of Veterinary & Animal Sciences, Pakistan

Prof.Dr. Tamer KAYAALP

Çukurova Üniversitesi

Prof.Dr. Turgay ŞENGÜL

Bingöl Üniversitesi

Prof.Dr. Turgay TAŞKIN

Ege Üniversitesi

Prof.Dr. Turgut AYGÜN

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Prof.Dr. Türker SAVAŞ

Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi

Prof.Dr. Ufuk KARADAVUT

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

Prof.Dr. Uğur ZÜLKADİR

Selçuk Üniversitesi

Prof.Dr. Yalçın BOZKURT

Süleyman Demirel Üniversitesi

Prof.Dr. Zeki BAYRAMOĞLU

Selçuk Üniversitesi

Prof.Dr. Zeynel CEBECİ

Çukurova Üniversitesi

Prof.Dr. Zişan Servet YALÇIN

Ege Üniversitesi

Doç. Dr. Ali AYGÜN

Selçuk Üniversitesi

Assoc. Prof. Dr. Alessandro Dal BOSCO

Università degli Studi di Perugia, Italy

Doç.Dr.Ali KARABACAK

Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. Ali KARABAYIR

Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi

Doç. Dr. Ali Vaiz GARİPOĞLU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Doç. Dr. Burak KARACAÖREN

Akdeniz Üniversitesi

Doç. Dr. Coşkun GÜÇLÜ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Doç. Dr. Deniz Alıç URAL

Adnan Menderes Üniversitesi

Doç. Dr. Hasan ELEROĞLU

Cumhuriyet Üniversitesi

Doç. Dr. İbrahim KAYA

Ege Üniversitesi

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Jasim UDDIN

Bangladesh Agricultural University

Doç. Dr. Osman OLGUN

Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. Seyrani KONCAGÜL

Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. Sibel CANOĞULLARI DOĞAN

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Doç. Dr. Uğur SERBESTER

Çukurova Üniversitesi

Dr.Öğr. Üyesi Suna AKKOL

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Assist. Prof.Dr. Wacthara LAENOI

University of Phayao, Thailand

Dr. Ahmet GAD

Institute of Animal Phsiology and Genetics-Czech Academy of Science

Dr. Edo D'AGARO

University of Udine, Italy

*: İsimler alfabetik sıraya göre sıralanmıştır.